fbpx
20%Haldiram Phulka Roti 12pcs
20%Haldiram Shami Kebab Wrap
20%Haldiram Lachcha Paratha 360g 6pcs
20%Haldiram Paneer Tikka Wrap
20%Haldiram Soya Chop Wrap
20%Haldiram Aloo Kulcha 320g 4pcs
20%Haldiram Classic Mix Veg Wrap
20%Haldiram Sabudana Tikki 420g
20%Haldiram Aloo Payz Paratha 400g 4pcs
20%Haldiram Punjabi Choley Wrap
20%Haldiram Aloo Paratha 400g 4pcs
20%Haldiram Aloo Gobhi Paratha 400 Gms
My Cart (0 items)

No products in the cart.